Senioren administratie en meer..

1. Helder zicht houden op uw administratie!seniorenadministratie

“Papieren zaken” op orde krijgen of houden zorgt voor veel rust. En een onbekommerde laatste levensfase. Waardoor u (meer) kwaliteit van leven en welzijn heeft. Denk bijvoorbeeld aan: binnen gekomen post uitzoeken en op reageren, inkomsten en uitgaven op rij hebben, contractuele rechten en plichten kennen. ‘kleine lettertjes’ in contracten begrijpen en interpreteren. Zicht hebben op alle verplichte en onverplichte verzekeringen. Wat zijn de abonnementen, wanneer kunt u ze opzeggen? Fiscale regels en fiscale opties kennen. De fiscus laat op verschillende momenten in het leven van zich horen. Maar zelf moet u uitzoeken of u recht heeft op toeslagen. Bij senioren kunnen schenkingen aan kinderen aan de orde zijn of na een overlijden van een partner, de successierechten en het erfrecht.

 

2. Een levensloopbestendige woonruimte is makkelijk en comfortabel

Of u nu in een verzorgingshuis woont of juist ‘thuis’ bent in de wijk. Een levensloopbestendige woonruimte maakt uw leven als senior makkelijker en comfortabeler. Tegenwoordig zijn er steeds meer mogelijkheden om uw woonruimte aan te passen aan uw behoeften en wensen. Beeldschermzorg, domotica (huisautomatisering), robotica (geavanceerde robots die taken van de mens kunnen overnemen) en andere hulpmiddelen staan ter beschikking om uw leven te veraangenamen.

De eigen woning

Ook zijn er financieringen (blijverslening) en subsidies mogelijk om in uw huidige woning te kunnen blijven wonen. Inmiddels zijn er steeds meer geldverstrekkers die een speciale hypotheek aanbieden, zodat het geld van de woning niet alleen in de stenen blijven zitten. Meer informatie vind u bij seniorenhypotheek. De budgetcoach van Uw geld, mijn zorg is tevens financieel adviseur en kan hierin adviseren en begeleiden.

3. Zaken rondom de laatste levensjaren en het levenseinde in beeld hebben Budgetbeheer uitvaart testament

Het zogenaamde levenstestament krijgt meer en meer bekendheid. Het levenstestament is een document met één of meer volmachten dat u bij leven kunt opstellen. U kunt in zo’n document een vertrouwenspersoon aanwijzen die bepaalde rechtshandelingen mag verrichten als u dat zelf niet meer kunt (bijvoorbeeld bij dementie) of wilt. Ook legt u medische en vermogensrechtelijke wensen vast. Bijvoorbeeld over de medische behandelingen die u wel en niet wilt ondergaan en hoe u wilt dat uw vertrouwenspersoon met uw vermogen omgaat. Op die manier houdt u zelf de regie over uw leven in handen.

Een levenstestament is maatwerk en u kunt het opstellen, vastleggen, aanpassen en herroepen bij de notaris. Als u zelf wilt bepalen wie uw erfgenamen zijn of wie juist niet van u erven, dan heeft u een testament nodig. Als er geen testament is gemaakt, dan bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. Via een testament kan een executeur worden aangezocht om na het overlijden van de opsteller van het testament uw nalatenschap in goede banen te leiden.